Wijzig de taal naar Nederlands!  Nederlands Switch the language to English!  English
Over Projectscope

Ter illustratie volgen hier enkele voorbeeldprojecten:

december 2012 tot januari 2015 - Programma E-service bij de Provincie Gelderland

Verantwoordelijk voor de ICT binnen het programma E-Service, dat tot doel heeft om de interne dienstverlening voor de organisatie van de provincie Gelderland te verbeteren. In samenwerking met leverancier IlionX een SharePoint-portal ontwikkeld, waar de medewerkers van de provincie Gelderland de interne producten en diensten kunnen vinden en -bij voorkeur digitaal volgens het self service concept- kunnen aanvragen en de status van de aanvraag kunnen volgen. Voor het management is sturingsinformatie van hun facilitaire processen beschikbaar. De focus ligt verder op digitalisering van het aanvraagproces en de aanpassingen, die voortkomen uit Procesoptimalisaties.

februari 2012 tot december 2012 - Digitalisering Bestuurlijke Informatievoorziening bij gemeente Hilversum

Digitalisering van het proces, waarin ontwerpbesluiten vanuit de organisatie van de gemeente behandeld worden in het college van B&W en de gemeenteraad. Invoering applicatie BIS Ultima van Green Valley, integratie met Zaaksysteem. Publicatie op internet van agenda en vergaderstukken. Uitrol van Wifi en iPads voor de betrokkenen binnen college en gemeenteraad om papierloos vergaderen mogelijk te maken.

november 2009 tot november 2011 - Invoering van Zaakgericht Werken bij gemeente Hilversum

Verantwoordelijk voor het programma Zaken Voor Elkaar: invoering van Zaakgericht Werken, ondersteund door de applicatie Triple C die in GovUnited samenwerkingsverband ontwikkeld is door Logica. Scope van het programma tot 1 nov 2011: nieuwe website en intranet in het CMS van Triple C, nieuwe PDC in het CMS, invoering van E-diensten voor burgers en bedrijven op basis van het Zaaksysteem en DMS van Triple C. Integraal managen van veranderingen in Processen, ICT en Organisatie.

april 2007 tot april 2008 - Ontwikkeling en implementatie Kennismanagement systeem bij KPN

In opdracht van KPN Consumentenmarkt Multiplay ben ik als senior projectmanager verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van een kennismanagement systeem ten behoeve van enkele contact centers binnen KPN Contact. Het resultaat is een structurele verbetering van de processen en organisatie van het kennismanagement systeem SOS en introductie van modulaire stappenplannen. Het bereikte business doel: aanzienlijke verhoging van het oplossend vermogen van de 1e lijn Multiplay Helpdesk en 1e lijn Internet Helpdesk van KPN Contact.

september 2006 tot april 2007 - Project ZIPB IP Centrex bij KPN

Binnen het programma Zakelijk Internet Plus Bellen van KPN Zakelijke Markt ben ik als senior projectmanager de trekker geweest van alle Wholesale & Operations projectactiviteiten in de businessplan- en ontwerpfase. Het resultaat van het programma is de introductie van VoIP-producten in de SME-markt, gebaseerd op de IMS Core van Lucent en producten van BroadSoft en Atreus. Naast mijn verantwoordelijkheid als projectmanager heb ik ook de rol vervuld van trekker van het inkoopteam KPN, dat verantwoordelijk is geweest voor de procurement bij Lucent/BroadSoft/Atreus t.b.v. de pre-deployment klantpilot KPN.

maart 2005 tot oktober 2005 - Project: SYMPAC partner-implementatie E-Plus

Bij de opstart van KPN Mobile-dochter SYMPAC ben ik als projectmanager verantwoordelijk geweest voor de partner-implementatie van E-Plus. Het resultaat is een ondertekend contract tussen SYMPAC en E-Plus, en bovendien de implementatie van producten/diensten en processen, zodat SYMPAC in staat is om dienstverlening te bieden aan multinationals met vestigingen in Duitsland.

juli 2004 tot december 2005 - UMTS-pilot met KPN Mobile, TNO en AMC

In opdracht van programmamanager UMTS binnen KPN Mobile ben ik als senior projectmanager eindverantwoordelijk geweest voor de UMTS-pilot, die KPN Mobile samen met TNO en AMC Amsterdam succesvol heeft uitgevoerd.
Het resultaat van deze strategische UMTS-pilot in de gezondheidszorg is dat de Intensive Care arts in het AMC in staat wordt gesteld om het IC-transport tussen 2 ziekenhuizen 'remote' te monitoren dankzij toepassing van mobile data services van KPN Mobile.

oktober 2003 tot juli 2004 - UMTS-pilots KPN Mobile met TNO, Gemeente Den Haag resp. ENECO Energie

Binnen het UMTS-programma van KPN Mobile heb ik als senior projectmanager de verantwoordelijkheid gehad over 2 multidisciplinaire teams met vertegenwoordigers van KPN, TNO en Gemeente Den Haag resp. ENECO Energie. Het resultaat van deze pilots bestaat voor KPN en deze pilotbedrijven uit het inzicht in de toepasbaarheid van mobile data services (o.b.v. UMTS en GPRS) in de primaire bedrijfsprocessen van zakelijke klanten.

september 2000 tot september 2001 - Interim manager Planet Media Group ICT

Binnen de Planet Media Group heb ik een nieuwe afdeling ICT Projects & Accountmanagement opgezet: managen van accountmanager en 7 projectmanagers binnen de ICT-organisatie. Het resultaat is dat de projectmatige veranderingen gecoördineerd plaatsvinden binnen de ICT-divisie van de Planet Media Group, in opdracht van interne en externe opdrachtgevers (o.a. Eyeworks: Nationale IQ-test).

juli 1999 tot september 2000 - Project ADSL van Planet Internet

In opdracht van directie Planet Internet ben ik eindverantwoordelijk geweest voor de projectmatige ontwikkeling van de eerste ADSL-abonnementen voor Planet Internet. In nauwe samenwerking met KPN is het multidisciplinaire projectteam van Planet Internet er als eerste ISP in geslaagd om een tweetal breedbandproducten te introduceren als basis van de succesvolle ADSL portfolio van Planet Internet.