Wijzig de taal naar Nederlands!  Nederlands Switch the language to English!  English
Over Projectscope

1. Professioneel Projectmanagement eBesluitvorming

eBesluitvorming richt zich op digitalisering van de bestuurlijke informatievoorziening, zodat het bestuur (van overheden of organisaties) papierloos besluiten kan nemen en communiceren.

De benodigde veranderingen in processen, informatievoorziening en organisatie dienen integraal gemanaged te worden op een professionele wijze.

Kenmerken van het product PPM eB zijn:

2. Professioneel Projectmanagement E-Dienstverlening

Bij E-Dienstverlening of E-Service staat de verbetering van dienstverlening via internet centraal. Door het digitale kanaal te stimuleren wordt het voor de klanten makkelijker en voor de organisatie efficiënter. Veelal in combinatie met Zaakgericht Werken (procesgericht werken, waarbij de zaak als samenhangende hoeveelheid werk centraal staat en niet het document) en de invoering van een Zaaksysteem, bijvoorbeeld de Dimpact e-Suite.

De benodigde veranderingen in processen, informatievoorziening en organisatie dienen integraal gemanaged te worden op een professionele wijze.

3. Multidisciplinaire Veranderingen leiden

Veranderingen zijn succesvol wanneer ze bijdragen aan het beoogde goed-gedefinieerde resultaat en duurzaam zijn. Meerdere disciplines binnen een organisatie dienen betrokken te worden om belangrijke veranderingen tot een succes te maken!

Kenmerken van Multidisciplinaire Veranderingen leiden:

4. Meervoudig Onderhandse Aanbesteding

De Overheid is wettelijk verplicht om opdrachten aan te besteden. Wanneer de aanbesteding onder de twee ton blijft dan is een Meervoudig Onderhandse Aanbesteding een gebruikelijke vorm. Gertjan heeft ervaring met deze zogenaamde MOA opgedaan bij de provincie Gelderland. De begeleiding van het aanbestedingsproces, zeker bij een Europese Aanbesteding indien de verwachte kosten boven twee ton gaan uitkomen, kan met een gerust hart aan mij toevertrouwd worden omdat het vraagt om een goede coördinatie van een multidisciplinaire activiteit waarbij verschillende materiedeskundigen betrokken zijn.

Expertise Projectscope

Projectscope heeft de beschikking over de expertise van Gertjan Wijdenes, die 22 jaar ervaring heeft bij KPN (waarvan de laatste 12 jaar als senior projectmanager) en 5 jaar ervaring als programma- en projectmanager bij de Overheid. Indien gewenst komt aanvullende expertise uit een groot netwerk van ondernemende interim managers.

Instapproducten en -diensten Projectscope

Wanneer u kennis wilt maken met het productaanbod van Projectscope, dan is een presentatie van de mogelijke producten Projectscope aan uw Management Team altijd vrijblijvend mogelijk. Om een betere indruk te krijgen van de kwaliteit van Projectscope kunt u ook denken aan een van de instapproducten of –diensten:

  1. Probleemanalyse
  2. Verbetervoorstel
  3. Plan van Aanpak
  4. Review van plannen, lopende projecten of programma's
  5. Coaching eigen medewerkers of opdrachtgevers

Je kunt mijn beknopte CV hier downloaden.